ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Provozní úvěr

Provozní úvěr je účelový úvěr, který je poskytován na financování provozních potřeb podniku. Získané prostředky lze využít na aktivity spojené s konkrétním provozem podniku nebo na refinancování dříve poskytnutých provozních úvěrů.

Provozní Úvěr - Moravský Peněžní Ústav

Výhody Provozního úvěru

 • Výše úvěru od 2 mil. Kč
 • Rychlé schválení úvěru
 • Možnost individuálního posouzení úvěrového případu, tzn. možné financování individuálních potřeb

Možné účely financování

 • Financování pohledávek z obchodního styku, které jsou max. 30 dní po splatnosti
 • Financování zásob (zboží, výrobky, materiál, rozpracovaná výroba atd.)
 • Financování zakázek (tj. budoucích zásob a pohledávek)
 • Financování zaplacených záloh na pořízení zásob
 • Financování nadměrného odpočtu DPH z investičních výdajů

Varianty produktu Provozní úvěr

Kontokorent – povolené přečerpání zůstatku na běžném účtu (povolený debet)

Revolving – jedná se o úvěr s možností opakovaného čerpání a splácení. Možnost čerpání několika tranší najednou až do výše schváleného revolvingového rámce, při splnění podmínek čerpání.

Komu je úvěr určen

 • Právnická osoba
 • Fyzická osoba podnikatel

Možnosti zajištění úvěru

 • Pohledávky z obchodního styku
 • Zásoby
 • Předmět financování
 • Obytná, komerční nebo jiná nemovitost

Podklady pro předběžné posouzení úvěru*

 • Kompletně vyplněná žádost o úvěr
 • Ocenění zajištění, max. 12 měsíců staré, mohou být i movitá nebo finanční aktiva 
 • Přehled pohledávek/zásob/zakázek/záloh, které budou předmětem financování formou provozního úvěru
 • Účetní závěrka žadatele za poslední 2 uzavřená účetní období
 • Aktuální rozvaha a výsledovka ke konci posledního ukončeného kalendářního kvartálu
 • Doložení jiných zdrojů pro splácení


* V případě, že budou kompletní podklady předány současně s Žádostí o úvěr, pak bude informace o předběžném schválení/neschválení úvěru sdělena nejpozději do pěti pracovních dní.
Jedná se pouze o předběžnou informaci o možném poskytnutí úvěru, která v žádném případě není pro MPU závazná.
 


Kde můžete získat více informací o financování?

Úvěrová linka: 800 678 678, e-mail: uvery@mpu.cz; nebo přímo na naše úvěrové specialisty: Kontakty

Pro odeslání formuláře je nutné vyplnit údaje označené jako povinné.

Napište nám

 

 

 

 

© 2019 MPU banka a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835