ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Projektové a developerské financování

Projektové a developerské financování je určeno k financování záměrů bytové a nebytové výstavby, jež jsou obvykle realizovány speciální projektovou společností (SPV). Zahrnuje financování nákladů spojených s realizací developerského projektu (výstavba rezidenčních nebo komerčních nemovitostí), případně nákup nemovitosti k přestavbě nebo podílů/akcií SPV za účelem podnikání, až do následného prodeje jednotlivých jednotek po jejich dokončení.

Projektové a developerské financování - Moravský Peněžní Ústav

Financování projektů

Jedná se o financování investičních záměrů, jež jsou obvykle realizovány speciální projektovou společností (SPV) a zahrnují koupi, rekonstrukci nebo výstavbu nemovitostí za účelem pronájmu. Úvěr může být poskytnut i na refinancování finančních prostředků, které již byly do projektu vloženy (např. splacení půjčky společníka, nebo od jiné banky). 

Varianty financování

 • Prodejní development - developerské projekty určené k prodeji – jsou charakteristické výstavbou nemovitostí (např. kancelářských budov a činžovních domů), případně koupě s následnou významnou rekonstrukcí, kdy záměrem je tyto nemovitosti prodat (nebo rozprodat po jednotkách).
 • Pronájmový development - developerské projekty určené k pronájmu - jsou charakteristické výstavbou nemovitostí (např. kancelářských budov a činžovních domů), případně koupě s následnou významnou rekonstrukcí, kdy záměrem je pronájem těchto nemovitostí třetím stranám
 • Pronájmové projektové financování - projekty určené k pronájmu – projekty, u kterých je pořizována nemovitost, z níž jsou plánovány příjmy z pronájmu dané nemovitosti
 • Kombinovaný development - projekty kombinované – v praxi dochází i k výskytu smíšených projektů, kdy část nemovitosti je určena na pronájem, část k prodeji. Typické jsou například polyfunkční objekty s bytovými jednotkami a komerčními prostory.

Hlavní výhody developerského financování

 • Výše úvěru od 10 mil. Kč
 • Rychlé schválení úvěru
 • Možnost individuálního posouzení úvěrového případu, tzn. možné financování individuálních potřeb

Komu je financování určeno

 • SPV – jednoúčelová společnost
 • Non-SPV – možná výjimka v případě projektového financování již zkolaudovaného, běžícího projektu 

Zajištění úvěru

 • Zástava nemovitosti
 • Další zajištění dle projektu

Podklady pro předběžné posouzení úvěru*

 • Kompletně vyplněná žádost o úvěr včetně detailního popisu podnikatelského záměru, který by měl obsahovat zejména:
 • Shrnutí projektu (popis projektu, očekávané nájemné nebo scénář obsazenosti objektu, resp. předprodanosti bytových jednotek, harmonogram realizace projektu)
 • Odbornost předkladatele (reference)
 • Projekce finančních výsledků, bilance a cash flow na dobu splácení úvěru, výnosnost projektu
 • Ocenění zajištění, max. 12 měsíců staré, mohou být i movitá nebo finanční aktiva
 • Účetní závěrka žadatele za poslední 2 uzavřená účetní období ke konci posledního ukončeného kalendářního kvartálu – ne v případě SPV
 • Aktuální rozvaha a výsledovka – ne v případě SPV

* V případě, že budou kompletní podklady předány současně s Žádostí o úvěr, pak bude informace o předběžném schválení/neschválení úvěru sdělena nejpozději do pěti pracovních dní.
Jedná se pouze o předběžnou informaci o možném poskytnutí úvěru, která v žádném případě není pro MPU závazná


Kde můžete získat více informací o financování?

Úvěrová linka: 800 678 678, e-mail: uvery@mpu.cz; nebo přímo na naše úvěrové specialisty: Kontakty

Pro odeslání formuláře je nutné vyplnit údaje označené jako povinné.

Napište nám

 

 

 

 

© 2019 MPU banka a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835