ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Investiční úvěr

Investiční úvěr je účelový střednědobý/dlouhodobý úvěr, jehož účelem je poskytnutí finančních prostředků na pořízení hmotného i nehmotného investičního majetku za účelem rozvoje podnikání. Získané prostředky lze využít na podnikatelské aktivity přímo spojené s danou investicí nebo na refinancování dříve poskytnutých investičních úvěrů.

Investiční Úvěr - Moravský Peněžní Ústav

Výhody Investičního úvěru

 • Výše úvěru od 10 mil. Kč
 • Rychlé schválení úvěru
 • Možnost individuálního posouzení úvěrového případu, tzn. možné financování individuálních potřeb

Účely financování Investičním úvěrem

 • Rozšíření výroby
 • Pořízení/repese/opravy výrobních a technologických celků
 • Pořízení/repase/opravy jiného dlouhodobého majetku (např. stroje, zařízení apod.)
 • Nákup a rekonstrukce nemovitosti za účelem rozšíření výroby
 • Dopravní prostředky
 • Cenné papíry
 • Nákup pohledávek
 • Koupě obchodního podílu, akcií společnosti (vyjma finanční asistence)
 • Refinancování úvěrů dřív poskytnutých nebo refinancování vlastních zdrojů použitých na pořízení 

Komu je Investiční úvěr určen

 • Právnická osoba
 • Fyzická osoba podnikatel

Možnosti zajištění Investičního úvěru

 • Obytná, komerční nebo jiná nemovitost
 • Předmět financování
 • Případná další zajištění

Podklady pro předběžné posouzení Investičního úvěru

 • Kompletně vyplněná žádost o úvěr, včetně detailního popisu podnikatelského záměru, který by měl obsahovat zejména:
 • Shrnutí investičního záměru (popis včetně návratnosti investice)
 • Projekce cash flow na prvních 5 let úvěru
 • Ocenění zajištění, max. 12 měsíců staré, mohou být i movitá nebo finanční aktiva
 • Účetní závěrka žadatele za poslední 2 uzavřená účetní období
 • Aktuální rozvaha a výsledovka ke konci posledního ukončeného kalendářního kvartálu
 • Doložení jiných zdrojů pro splácení

* V případě, že budou kompletní podklady předány současně s Žádostí o úvěr, pak bude informace o předběžném schválení/neschválení úvěru sdělena nejpozději do pěti pracovních dní. 
Jedná se pouze o předběžnou informaci o možném poskytnutí úvěru, která v žádném případě není pro MPU závazná
.     


Kde můžete získat více informací o financování?

Úvěrová linka: 800 678 678, e-mail: uvery@mpu.cz; nebo přímo na naše úvěrové specialisty: Kontakty

Pro odeslání formuláře je nutné vyplnit údaje označené jako povinné.

Napište nám

 

 

 

 

 

© 2019 MPU banka a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835