ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Investiční nemovitostní financování

Investiční nemovitostní financování pro fyzické osoby (podnikatele) je určeno pro financování koupě nemovitosti určené k bydlení nebo za účelem následného prodeje, k financování rekonstrukce nemovitostí a refinancování úvěrů.

Investiční nemovitostní financování - Moravský Peněžní Ústav

Investiční nemovitostní financování je určeno zejména

 • Koupě nemovitosti s následným prodejem/pronájmem vč. jejích oprav, rekonstrukcí a renovací
 • Předmětem financování může být taktéž (nákup a) komplexní rekonstrukce nemovitosti zahrnující změnu účelu využívání stavby (např. rekolaudaci hotelu na bytové jednotky)
 • Refinancování dříve proinvestovaných vlastních zdrojů klienta (použitých na pořízení či rekonstrukci financované nemovitosti)
 • Refinancování bankovních úvěrů (použitých na pořízení či rekonstrukci financované nemovitosti) 

Výhody investičního nemovitostního financování

 • Výše úvěru od 10 mil. Kč
 • Rychlé schválení úvěru
 • Možnost individuálního posouzení úvěrového případu, tzn. možné financování individuálních potřeb 

Komu je úvěr určen

 • Fyzická osoba (podnikatel) 

Zajištění úvěru

 • Zástava nemovitosti
 • Další zajištění dle projektu 

Podklady pro předběžné posouzení úvěru*

 • Kompletně vyplněná žádost o úvěr s popisem účelu
 • Ocenění zajištění, max. 12 měsíců staré, mohou být i movitá nebo finanční aktiva
 • Podnikatelský záměr
 • Daňová přiznání za poslední 2 roky vč. příloh (mj. účetních výkazů v plném rozsahu, pokud FOP vede podvojné účetnictví) / potvrzení zaměstnavatele o čisté mzdě za posledních 12 měsíců, pokud se jedná o zaměstnance bez povinnosti podávat přiznání k DPFO
 • Účetní  výkazy v plném rozsahu za poslední ukončení kvartál, pokud FOP vede podvojné účetnictví
 • Projekce cash flow po celou dobu do splatnosti úvěru
 • Podklady k financovanému aktivu (nájemní a kupní smlouvy)
 • Výpis z BRKI a NRKI ne starší 1 měsíc

V případě, že budou kompletní podklady předány současně s Žádostí o úvěr, pak bude informace o předběžném schválení/neschválení úvěru sdělena nejpozději do pěti pracovních dní.
Jedná se pouze o předběžnou informaci o možném poskytnutí úvěru, která v žádném případě není pro MPU závazná.


Kde můžete získat více informací o financování?

Úvěrová linka: 800 678 678, e-mail: uvery@mpu.cz; nebo přímo na naše úvěrové specialisty: Kontakty

Pro odeslání formuláře je nutné vyplnit údaje označené jako povinné.

Napište nám

 

 

 

© 2019 MPU banka a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835