ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Další členské vklady

MPU vždy hledá pro své klienty nadstandardní možnosti zhodnocení finančních prostředků. Další členský vklad je unikátní investiční příležitost určená pouze členům MPU, o kterou je dlouhodobě mimořádný zájem.

Unikátní investiční příležitost 

Každý člen MPU vkládá do družstva základní členský vklad ve výši 1 000 Kč. Nad rámec tohoto vkladu může investovat i do dalšího členského vkladu (dále též „DČV“). DČV není forma vkladového účtu ani jiného obdobného produktu MPU nabízeného klientům, a proto se na něj nevztahuje systém pojištění pohledávek z vkladů.

Výhody dalších členských vkladů

  • Unikátní možnost zajímavého zhodnocení peněžních prostředků formou podílu na zisku. V případě odpovídajícího ziskového hospodaření MPU bude navržen k výplatě podíl na zisku za každé účetní období. Žádná minimální ani maximální úroveň podílu na zisku není stanovena.
  • Celkové zhodnocení DČV, získání vyššího podílu na rostoucím kapitálu MPU i v případě transformace na banku, která je dlouhodobým a strategickým cílem MPU.
  • Více hlasů na osobu při hlasování na členské schůzi.
  • Vložením DČV zvýší klient celkovou úročenou částku u MPU v případě přívkladů na vkladové účty u MPU po 1. 7. 2015 (novela Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech).

Přínos pro klienta

  • V roce 2012 došlo ke změně strategie vyplácení podílu ze zisku členům MPU. Po každém účetním období bude navržen k výplatě podíl na zisku za předpokladu, že MPU dosáhne dostatečně vysokého zisku, který zůstane k dispozici k výplatě po jeho přerozdělení v souladu se zákonem, při dodržení veškerých obezřetnostních limitů stanovených právními předpisy. Na každý členský vklad v hodnotě 1 000 Kč byl za účetní období 1. 1. 2016 - 31. 10. 2017 vyplacen podíl na zisku ve výši 30,30 Kč před zdaněním. Tento zisk odpovídá mimořádnému zhodnocení 3,03 %.
  • Celková hodnota členských vkladů byla k 31. 12. 2015 vyšší než jejich nominální hodnota. Hodnota členských vkladů se může v čase měnit v závislosti na dosaženém výsledku hospodaření, výši základního kapitálu a vyplacených podílech na zisku. V případě dostatečného ziskového hospodaření zůstane hodnota členských vkladů vyšší než nominální hodnota (nebo minimálně shodná). 

Legislativní rámec

  • Platné znění zákona č. 87/1995 Sb. umožňuje převoditelnost vkladů mezi členy MPU. DČV je možné i dědit a příjem z jejich prodeje nepodléhá dani, pokud fyzická osoba vlastní členské vklady déle než 5 let. Převod je možný jen se souhlasem představenstva.
  • Ze zákona je možné jako DČV upsat jakékoliv celočíselné násobky základního členského vkladu.
  • Na DČV se nevztahuje pojištění vkladů ze zákona.

 


 


© 2019 MPU banka a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835