ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x
Podpořte MPU v Ceně veřejnosti soutěže Zlatá koruna 2018

Další členské vklady

MPU vždy hledá pro své klienty nadstandardní možnosti zhodnocení finančních prostředků. Další členský vklad je unikátní investiční příležitost určená pouze členům MPU, o kterou je dlouhodobě mimořádný zájem.

Unikátní investiční příležitost 

Každý člen MPU vkládá do družstva základní členský vklad ve výši 1 000 Kč. Nad rámec tohoto vkladu může investovat i do dalšího členského vkladu (dále též „DČV“). DČV není forma vkladového účtu ani jiného obdobného produktu MPU nabízeného klientům, a proto se na něj nevztahuje systém pojištění pohledávek z vkladů.

Výhody dalších členských vkladů

  • Unikátní možnost zajímavého zhodnocení peněžních prostředků formou podílu na zisku. V případě odpovídajícího ziskového hospodaření MPU bude navržen k výplatě podíl na zisku za každé účetní období. Žádná minimální ani maximální úroveň podílu na zisku není stanovena.
  • Celkové zhodnocení DČV, získání vyššího podílu na rostoucím kapitálu MPU i v případě transformace na banku, která je dlouhodobým a strategickým cílem MPU.
  • Více hlasů na osobu při hlasování na členské schůzi.
  • Vložením DČV zvýší klient celkovou úročenou částku u MPU v případě přívkladů na vkladové účty u MPU po 1. 7. 2015 (novela Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech).

Přínos pro klienta

  • V roce 2012 došlo ke změně strategie vyplácení podílu ze zisku členům MPU. Po každém účetním období bude navržen k výplatě podíl na zisku za předpokladu, že MPU dosáhne dostatečně vysokého zisku, který zůstane k dispozici k výplatě po jeho přerozdělení v souladu se zákonem, při dodržení veškerých obezřetnostních limitů stanovených právními předpisy. Na každý členský vklad v hodnotě 1 000 Kč byl za rok 2015 vyplacen podíl na zisku ve výši 21 Kč před zdaněním. Tento zisk odpovídá mimořádnému zhodnocení 2,1 %.
  • Celková hodnota členských vkladů byla k 31. 12. 2015 vyšší než jejich nominální hodnota. Hodnota členských vkladů se může v čase měnit v závislosti na dosaženém výsledku hospodaření, výši základního kapitálu a vyplacených podílech na zisku. V případě dostatečného ziskového hospodaření zůstane hodnota členských vkladů vyšší než nominální hodnota (nebo minimálně shodná). 

Legislativní rámec

  • Platné znění zákona č. 87/1995 Sb. umožňuje převoditelnost vkladů mezi členy MPU. DČV je možné i dědit a příjem z jejich prodeje nepodléhá dani, pokud fyzická osoba vlastní členské vklady déle než 5 let. Převod je možný jen se souhlasem představenstva.
  • Ze zákona je možné jako DČV upsat jakékoliv celočíselné násobky základního členského vkladu.
  • Na DČV se nevztahuje pojištění vkladů ze zákona.

 

Základní kapitál - Moravský Peněžní Ústav

 


© 2013 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835