ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Ceník

Přehled všech služeb, které jsou poskytovány zdarma nebo jsou zpoplatněny naleznete v ceníku. Ceník je rozdělen na část pro úsek Osobní bankovnictví (pro soukromé osoby), úsek Korporátní bankovnictví (pro právnické osoby) a pro úsek Aktivní obchody (pro úvěrové služby). Součástí ceníku jsou i oznámení o úrokových sazbách s přehledem výše úrokových sazeb pro vkladové produkty.

Platné ceníky 

Pro klienty úseku Privátního bankovnictví jsou úrokové sazby stanoveny individuálně v závislosti na výši vkladu. Výchozími úrokovými sazbami jsou úrokové sazby úseku Osobní bankovnictví a úseku Korporátní bankovnictví.

Ceníky a informace o poplatcích pro úsek Privátní bankovnictví naleznete zde.

Ceníky platné od 20. 3. 2019


Jednotné označení

Vážení klienti,

vzhledem k účinnosti nové vyhlášky ČNB č. 74/2018 Sb., o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení a vybraných ustanovení zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku k 31.10.2018, jsou všechny finanční instituce povinny pro lepší orientaci klientů používat tzv. jednotné označení v písemné dokumentaci určené spotřebitelům. Proto si dovolujeme Vás seznámit se dvěma novými dokumenty, které byly vyhotoveny v souladu s výše uvedenými právními předpisy:

  • Seznam jednotných označení služeb spojených s platebním účtem, na které se povinnost jednotného označení vztahuje – ke stažení zde
  • Sdělení informací o poplatcích – pro úsek Osobní bankovnictví -  ke stažení zde

Povinnost používat jednotné označení v písemné dokumentaci se týká platebního účtu, jehož majitelem je spotřebitel a ze kterého lze alespoň vybrat hotovost, převést peněžní prostředky, včetně provedení úhrady, ve prospěch třetích osob, a na který lze připsat peněžní prostředky, včetně připsání částky příchozího převodu od třetích osob.


Oznámení o úrokových sazbách pro úvěry

© 2019 MPU banka a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835