ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Ceník

Přehled všech služeb, které jsou poskytovány zdarma nebo jsou zpoplatněny naleznete v ceníku. Ceník je rozdělen na část pro úsek Osobní bankovnictví (pro soukromé osoby), úsek Korporátní bankovnictví (pro právnické osoby) a pro úsek Aktivní obchody (pro úvěrové služby). Součástí ceníku jsou i oznámení o úrokových sazbách s přehledem výše úrokových sazeb pro vkladové produkty.

Platné ceníky 

- úsek Osobní bankovnictví
- úsek Korporátní bankovnictví - pro právnické osoby
- úsek Aktivní obchody - úvěry

Pro klienty úseku Privátní bankovnictví (PPU) jsou úrokové sazby stanoveny individuálně v závislosti na výši vkladu. Výchozími úrokovými sazbami jsou úrokové sazby úseku Osobní bankovnictví a úseku Korporátní bankovnictví.
Ceník MPU pro úsek PPU je k dispozici na pobočkách.
 


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o platnosti nových Ceníků MPU pro úsek Osobní, Korporátní a Privátní bankovnictví k 31. 10. 2018, do nichž byly reflektovány požadavky zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku a vyhlášky ČNB č. 74/2018 Sb., o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení. Většina změn se dotýká zejména terminologické úpravy názvů služeb v souladu s jednotným označením a cen účtovaných poplatků.

Nové Ceníky MPU pro úsek Osobní, Korporátní a Privátní bankovnictví nabývají účinnosti k 31. 10. 2018. 

Ceníky pro úsek Privátní bankovnictví naleznete zde.


Oznámení o úrokových sazbách pro úvěry

- oznámení o sazbách pro úvěry

© 2013 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835