ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x


Privátní Peněžní Ústav poskytuje služby v oblasti privátního bankovnictví. Klade důraz na individuální přístup a diskrétnost ve vztahu ke každému klientovi. Zaměřuje se na dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře.

Privátní Peněžní Ústav na trhu působí od roku 1998. V roce 2008 proběhla fúze Privátního Peněžního Ústavu a Moravského Peněžního Ústavu. V současné době působí jako samostatný úsek Privátního bankovnictví v Moravském Peněžním Ústavu.Hodnoty Privátního Peněžního Ústavu jsou založeny na třech pilířích:

Kvalita
– Dlouhodobá spolupráce založená na poznání potřeb klienta a vzájemné důvěře. Hlavním cílem je splnění individuálních požadavků klienta.

Diskrétnost – Bezpečnost osobních údajů a důvěra v jejich opatrování tvoří tradici privátního bankovnictví. Horizont partnerství klienta s osobním bankéřem a oboustranný respekt tuto tradici ještě umocňují.

Stabilita – Harmonické rozložení aktiv do bonitních instrumentů peněžního trhu, nemovitého majetku a renomovaných záměrů jsou základní kameny obezřetné strategie a stabilního vývoje.


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o platnosti nových Ceníků MPU pro úsek Osobní, Korporátní a Privátní bankovnictví k 31. 10. 2018, do nichž byly reflektovány požadavky zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku a vyhlášky ČNB č. 74/2018 Sb., o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení. Většina změn se dotýká zejména terminologické úpravy názvů služeb v souladu s jednotným označením a cen účtovaných poplatků.

Nové Ceníky MPU pro úsek Osobní, Korporátní a Privátní bankovnictví nabývají účinnosti k 31. 10. 2018. 
Pobočka PPU Praha:
Senovážné náměstí 1588/4, 110 00 Praha 1
tel: +420 221 773 100, fax: +420 221 773 110
e-mail: praha@ppu.cz

Pobočka PPU Zlín:
Třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín
tel.: +420 577 211 305, fax: +420 577 213 404
e-mail: zlin@ppu.cz

© 2013 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835