ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x


Privátní bankovnictví MPU klade důraz na individuální přístup a diskrétnost ve vztahu ke každému klientovi. Zaměřuje se na dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné důvěře.
Hodnoty Privátního Peněžního Ústavu jsou založeny na třech pilířích:

Kvalita
– Dlouhodobá spolupráce založená na poznání potřeb klienta a vzájemné důvěře. Hlavním cílem je splnění individuálních požadavků klienta.

Diskrétnost – Bezpečnost osobních údajů a důvěra v jejich opatrování tvoří tradici privátního bankovnictví. Horizont partnerství klienta s osobním bankéřem a oboustranný respekt tuto tradici ještě umocňují.

Stabilita – Harmonické rozložení aktiv do bonitních instrumentů peněžního trhu, nemovitého majetku a renomovaných záměrů jsou základní kameny obezřetné strategie a stabilního vývoje.


Platné ceníky

Ceníky - platnost od 20. 3. 2019


Jednotné označení

Vážení klienti,

vzhledem k účinnosti nové vyhlášky ČNB č. 74/2018 Sb., o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení a vybraných ustanovení zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku k 31.10.2018, jsou všechny finanční instituce povinny pro lepší orientaci klientů používat tzv. jednotné označení v písemné dokumentaci určené spotřebitelům. Proto si dovolujeme Vás seznámit se dvěma novými dokumenty, které byly vyhotoveny v souladu s výše uvedenými právními předpisy:

  • Seznam jednotných označení služeb spojených s platebním účtem, na které se povinnost jednotného označení vztahuje – ke stažení zde
  • Sdělení informací o poplatcích – pro úsek Privátní bankovnictví -  ke stažení zde

Povinnost používat jednotné označení v písemné dokumentaci se týká platebního účtu, jehož majitelem je spotřebitel a ze kterého lze alespoň vybrat hotovost, převést peněžní prostředky, včetně provedení úhrady, ve prospěch třetích osob, a na který lze připsat peněžní prostředky, včetně připsání částky příchozího převodu od třetích osob.
Pobočka Praha:
Senovážné náměstí 1588/4, 110 00 Praha 1
tel: +420 221 773 100, fax: +420 221 773 110
e-mail: praha@ppu.cz

Pobočka Zlín:
Třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín
tel.: +420 577 004 045, fax: +420 577 213 404
e-mail: zlin@ppu.cz

© 2019 MPU banka a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835