ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Vize a poslání MPU banky

Vážení klienti,

rád bych Vás seznámil s naší misí, vizí a hodnotami, kterými se řídíme při budování MPU banky.

  • Klientům kvalitní služby

     Posláním MPU banky je poskytování výjimečných bankovních služeb klientům.
     Klient je na prvním místě pro veškeré činnosti v MPU bance. Kvalita služeb je
     naplňována zejména osobním přístupem a zajímavými podmínkami.

Vize

Své poslání chceme naplnit rozvojem ve třech hlavních perspektivách.

  • Jedinečný přístup ke klientům

     Upřímný zájem o potřeby klienta a vstřícnost při řešení, dlouhodobá spolupráce s klientem
     a nadprůměrné podmínky jsou základem jedinečného přístupu. Ten je prohlubován na setkáních
     s klienty, spoluprací vedení MPU banky s Radou klientů a úrovní komunikace.

  • Budování stabilní bankovní instituce

     Silná spolupráce s klienty je základem pro stabilitu. Dalším pilířem je dlouhodobě ziskové hospodaření
     s perspektivou dobrého zhodnocení kapitálu. Třetím pilířem je obezřetné hospodaření a kvalitní alokace
     aktiv.

  • Motivovaný tým

     Tým bankéřů MPU banky a jejich kolegů je určující pro kvalitu služeb klientům.
     Soustavný rozvoj nadprůměrného týmu je základní vizí.

Hodnoty

Při svých aktivitách se celý tým řídí čtyřmi základními hodnotami. Na prvním místě je kvalita jako nutný základ pro každou perspektivní činnost. Dalšími jsou efektivnost, odpovědnost a inovace. Závěrem připomínám, že i naše logo vyjadřuje spolupráci. Setkávají se klienti se svými potřebami na straně jedné a MPU banka s bankovními službami na straně druhé.


Vážení klienti, s celým týmem se těším na další spolupráci s Vámi.

Ing. Radomír Lapčík, LL.M.
předseda představenstva

© 2019 MPU banka a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835