ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Rada klientů: nezávislý poradní orgán

Rada klientů je nezávislý poradní orgán vedení Moravského Peněžního Ústavu z řad členů. Cílem je soustavné zlepšování komunikace mezi členy a orgány družstva a současné zvyšování kvality služeb.

Rada klientů se pravidelně schází s vedením Moravského Peněžního Ústavu a svou činností pomáhá k zapojení členů při řízení družstva. Zabývá se návrhy a doporučeními členů Moravského Peněžního Ústavu, které následně předkládá představenstvu k projednání na jeho nejbližším zasedání.

„Naším dlouhodobým posláním je poskytovat klientům kvalitní služby a Radu klientů chápeme jako unikátní nástroj pro zapojení našich členů při řízení družstva. Je to jeden ze způsobů, jak se ještě více přiblížit potřebám a přáním našich klientů“, doplnil předseda představenstva Radomír Lapčík.

Vaše podněty ke zlepšení služeb a připomínky k projednání můžete zaslat členům Rady klientů na e-mail: rada.praha@mpu.cz, rada.zlin@mpu.cz, nebo můžete vhodit Váš vzkaz do sběrného boxu na pobočkách Moravského Peněžního Ústavu.Rada klientů - Moravský Peněžní Ústav Rada klientů - Moravský Peněžní Ústav Rada klientů - Moravský Peněžní Ústav
© 2013 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835