ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Historie Moravského Peněžního Ústavu

Moravský Peněžní Ústav (dále také „MPU“) byl založen dne 15. srpna 1996 ve Zlíně. Dlouhodobý úspěch MPU je založený na osobním přístupu, kvalitních službách a produktech se zajímavými podmínkami. Důkazem správně zvolené strategie je více než 20letá historie MPU a především více než 11 500 spokojených klientů. MPU obdržel dne 13. 12. 2018 kladné stanovisko od České národní banky k žádosti o udělení bankovní licence. 

Významné události v historii MPU nastaly především po roce 2004, kdy v průběhu roku 2005 překonal MPU první hranici a přivítal svého tisícího člena.

V roce 2006 došlo ve srovnání s předchozími lety k výraznému navýšení základního kapitálu, dále v tomto roce dosáhla bilanční suma 1 miliardy Kč a počet klientů přesáhl 2 000. Do dubna 2006 vykonával dozor nad činností družstevních záložen Úřad pro dozor nad družstevními záložnami. Poté převzala dohled nad tímto segmentem Česká národní banka, která pro družstevní záložny stanovila přísná regulační kritéria, která jsou velmi podobná bankovnímu sektoru. Tyto změny v sektoru záložen se pro MPU staly příležitostí pro další zvyšování kvality poskytovaných služeb.

V roce 2007 MPU rozšířil své působení mimo Zlínský kraj a otevřel pobočku v Praze. Následující rok se do historie MPU zapsal především fúzí dvou samostatných právních subjektů: Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva a Privátního Peněžního Ústavu - úvěrního družstva. Nástupnickou organizací se stal Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo. Neméně důležité bylo také získání vlastního bankovního kódu 2070. V roce 2007 překročila bilanční suma hodnotu 4 miliard Kč a počet členů 6 tisíc.

Významný růst bilanční sumy a počtu klientů pokračoval i v roce 2009, k 31. 12. 2009 byla bilanční suma 5,5 mld. Kč a počet členů 8 002. Novinkou bylo zavedení internetového bankovnictví, které klientům zjednodušilo a zpříjemnilo přístup a disponování s účtu u MPU.

V průběhu roku 2011 překonal MPU další historickou hranici - bilanční suma dosáhla hodnoty 6 miliard Kč. V tomto roce se MPU stal členem společnosti SWIFT.

Mimořádným okamžikem v roce 2012 bylo získání ocenění od hejtmana Zlínského kraje „Za přínos k rozvoji Zlínského kraje“. Dalším významným milníkem roku 2012 bylo spuštění nového bankovního softwaru Tarvos a také překročení historické hranice 10 000 klientů.

MPU neustále přichází s novými a pro klienty zajímavými produkty. Jedním z nich byl vkladový účet Bonus+, který byl uveden v roce 2013 a dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější produkty. To dokazuje také skutečnost, že se tento produkt v roce 2015, 2016 a 2017 umístil mezi 20 nejlepších finančních produktů v Ceně veřejnosti Zlaté koruny.

V roce 2014 MPU opět rozšiřuje své působení a otevírá nové obchodní místo v Brně. V tomto roce současně překonává regulatorní kapitál hodnotu 1 miliardy Kč.

Další milník, a to bilanční suma 10 miliard, byl dosažen v roce 2015. Tento rok je významný také pozitivním zvládnutím novely zákona o družstevních záložnách. Podstatné jezmínit první věrnostní program Prémiový klub.

V roce 2016 byla pro zlínské klienty otevřena nová pobočka. Důležitou událostí bylo také překonání hranice 1,5 miliardy Kč regulatorního kapitálu.


Aktuální ekonomické údaje MPU naleznete na stránce Ekonomické ukazatele. 

Pobočky a obchodní místa

 • Zlín: třída Tomáše Bati 2132, 760 01
 • Praha: Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1
 • Brno: Minoritská 2, 602 00 

Produkty a služby

MPU poskytuje klientům širokou škálu finančních služeb, jedná se o běžné a vkladové účty, úvěrové produkty, služby v oblasti platebního styku a internetové bankovnictví. Devizové produkty nabízí zajímavé úrokové podmínky a dále řadu produktů, ze kterých si mohou klienti vybrat dle svých preferencí a možností. U úvěrových produktů je kladen důraz na individuální, rychlé a operativní řešení dle požadavků klienta.

Jedinečný přístup ke klientům

Klient je pro MPU vždy na prvním místě. Kvalita služeb je naplňována zejména osobním přístupem a zajímavými podmínkami. Upřímný zájem o potřeby klienta a vstřícnost při řešení, dlouhodobá spolupráce s klientem a nadprůměrné podmínky jsou základem jedinečného přístupu. Ten je prohlubován na setkáních s klienty, spoluprací vedení MPU s Radou klientů MPU a celkovou úrovní komunikace.


   Historie v datech


2017

 • Stěhování centrály MPU na novou adresu - Kvítková 4352
 • Rekordní výše kapitálu MPU: 1,699 mld. Kč
 • 14. 12. 2017 MPU podal žádost o bankovní licenci 

2016

 • MPU je opět ve finále Zlaté koruny
 • Otevřena nová pobočka ve Zlíně
 • Regulatorní kapitál překročil 1,5 mld. Kč

2015

 • Bilanční suma přesáhla 10 miliard Kč
 • Pobočka ve Zlíně ve větších prostorech
 • MPU je finalista Ceny veřejnosti Zlatá koruna 2015

2014

 • Základní kapitál přesáhl 1 miliardu Kč a počet členů překročil 11 000
 • Novinka na trhu: Spoření s neomezeným voláním a SMS v rámci ČR zdarma
 • Brno - rozšíření obchodních míst MPU

2013

 • Nový vkladový produkt Bonus +
 • Založení účtu on-line prostřednictvím webu MPU
 • Možnost investice do dalších členských vkladů - rekordní zájem

2012

 • Zavedení nového bankovního systému - IS Tarvos
 • Nový spořicí účet s pevnou úrokovou sazbou – Garantovaný úrok
 • Počet členů 10 tis., bilanční suma 9 mld. Kč

2011

 • Zavedení nejúspěšnějšího produktu v historii MPU – Podřízený vklad
 • MPU je aktivním členem mezinárodního společenství SWIFT
 • Počet členů 8 631, bilanční suma 6,86 mld. Kč

2010

 • Nové produkty: vkladový účet bez výpovědní lhůty, úvěr Dobrý klient
 • Hospodaření MPU osvědčeno auditem společnosti KPMG
 • Rekordní zisk po zdanění 35,76 mil. Kč

2009

 • Přesunutí sídla MPU do Prahy
 • Zavedení internetového bankovnictví
 • Založení Rady klientů

2008

 • Fúze Moravského Peněžního Ústavu a Privátního Peněžního Ústavu
 • Přechod na nový informační systém
 • Vlastní bankovní kód 2070

2007

 • Otevření pobočky v Praze
 • Klientské soutěže o vozy Škoda Fabia
 • MPU má více jak 3 tis. členů

2006

 • Bilanční suma překročila 1 mld. Kč; zisk po zdanění 11,63 mil. Kč

2005

 • Moravský Peněžní Ústav má již 1 000 členů; bilanční suma 0,5 mld. Kč

2004

 • MPU se zařadil mezi 3 největší spořitelní družstva v ČR
 • Výše depozit přesáhla 100 milionů korun
 • Navyšování kapitálu MPU klienty

2003

 • Uveden nový spořicí produkt Vkladní knížka

2002

 • Zlepšení kvality služeb klientům
 • Efektivní hospodaření: tvorba zisku a snižování nákladů

2001

 • Počet členů 250, bilanční suma 12 mil. Kč

2000

 • Otevřena pobočka na náměstí Míru ve Zlíně

1999

 • Obezřetné hospodaření MPU - minimální dopad v rámci krize sektoru družstevních záložen

1998

 • Pořízení nového informačního systému

1997

 • Nové sídlo MPU - Slušovice

15. 8. 1996

 • Založení Moravského Peněžního Ústavu

Ke stažení

© 2019 MPU banka a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835