ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Zrušení účtu vedeného u MPU


Co budete potřebovat?
 • Jeden platný identifikační průkaz (nejčastěji občanský průkaz nebo pas)
 • Znát své jedinečné číslo člena MPU (naleznete jej na smluvních dokumentech k využívanému produktu MPU)
 • Číslo Vámi rušeného účtu (účtů)
 • Vyplněný příslušný formulář viz níže

Důležité upozornění

 1. MPU nebude akceptovat dokumenty, které budou vyplněny nečitelně a bude v nich přepisováno či škrtáno

 2. Pokud se rozhodnete zrušit více účtů najednou korespondenčním způsobem, pak Vám náš formulář umožňuje zrušit až 5 účtů. Pro každých 5 rušených účtů je nutné použít a vyplnit nový formulář

 3. V případě, že budete chtít převést zůstatky rušených účtů na rozdílné účty vedené v jiných finančních institucích, pak použijte vždy jeden formulář pro jeden přijímací účet

FORMULÁŘ PRO ZRUŠENÍ ÚČTU VEDENÉHO U MPU ke stažení

Postup vyplnění formuláře „Žádosti o zrušení účtu vedeného v MPU“ (týká se spořícího i běžného účtu)

 1. Z této webové stránky si stáhněte přiložený formulář „Žádost o zrušení účtu“ (dále jen „Žádost“)

 2. Formulář si vytiskněte

 3. Doplňte požadované údaje do příslušných polí

 4. V odstavci identifikace rušených účtů doplňte číslo rušeného účtu a dle poznámky pod čarou škrtněte nehodící se údaj

 5. Doplňte datum, ke kterému žádáte provést zrušení účtu
  Upozornění: Žádost musí být doručena do MPU ve lhůtě minimálně tří dnů před požadovaným datem zrušení účtu. V opačném případě bude zrušení účtu ze strany MPU provedeno nejpozději do tří pracovních dnů od data doručení Žádosti do MPU

 6. Doplňte číslo účtu, kam chcete převést konečný zůstatek z Vámi rušeného účtu………………… (formát účtu: „předčíslí účtu – číslo účtu / kód banky“)
  Upozornění: V případě rušení více účtů je možné zaslat prostředky ze všech uvedených účtů v jedné Žádosti pouze na jeden účet – v případě, že budete požadovat převedení prostředků na rozdílné účty, pak musíte vyplnit více Žádostí a účty rozepsat)

 7. Doplňte místo a datum kdy Žádost vyplňujete

 8. V případě, že žádáte o zrušení účtu, na  kterém již nejsou uloženy žádné finanční prostředky, tak stačí když doplníte Váš vlastnoruční podpis
  Upozornění: Pokud vyplníte více Žádostí, pak je nutné podepsat VŠECHNY Vaše Žádosti

 9. Pokud však na Vámi rušeném účtu jsou ještě uloženy finanční prostředky, pak je nutné nejen tuto Žádost podepsat ale i Váš podpis úředně ověřit.
  Upozornění: Pokud vyplníte více Žádostí, pak je nutné úředně ověřit podpis na VŠECH Vašich Žádostech

 10. Po zajištění Vašeho podpisu na žádosti v souladu s bodem 8 a 9  vložte podklady do obálky a odešlete na adresu pobočky, kde je účet veden:

PRAHA:
Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
Senovážné náměstí 1375/19,
110 00 Praha 1

ZLÍN:
Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
třída Tomáše Bati 2132,
760 01 Zlín
 

Doporučení

Před zasláním Vaší Žádosti o zrušení účtu si zbylé finanční prostředky převeďte na Vámi požadovaný účet tak, aby na rušeném účtu byl NULOVÝ zůstatek (nebyly uloženy žádné finanční prostředky) prostřednictvím Vašeho Internetového bankovnictví. Nebudete tak muset úředně ověřovat Váš podpis na žádosti.

© 2019 MPU banka a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835