ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Pojištění vkladů

Vážení klienti,

informovanost klientů vždy patří mezi klíčové součásti spolupráce, také proto dovolte, abychom Vás seznámili s nejdůležitějšími změnami v právních předpisech souvisejících s pojištěním vkladů (zůstatků na běžných a vkladových účtech, včetně vkladních knížek), které nabyly účinnost v roce 2016. Nová zákonná úprava bezprostředně souvisí s implementací evropských směrnic o pojištění vkladů a o ozdravení a restrukturalizaci úvěrových institucí do českého právního řádu.

Vklady zůstávají pojištěny jako doposud, takže nedochází k negativním změnám výše a stupně ochrany formou pojištění vkladů (výjimky se mohou dotknout územních samosprávných celků – viz níže).

Peníze na Vašem běžném či vkladovém (resp. spořicím) účtu jsou standardně pojištěny u Fondu pojištění vkladů. Novinkou je, že Fond pojištění vkladů přestává být právnickou osobou a je spravovaný nově zavedeným Garančním systémem finančního trhu. Váš vklad je u každé banky či spořitelního nebo úvěrního družstva pojištěn do výše 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jednoho subjektu, tedy stejně jako doposud. Nově však můžete získat i náhradu vyšší, a to v případě, kdy Vám na účet bude připsána finanční částka maximálně tři měsíce před rozhodným dnem pro výplatu z Fondu pojištění vkladů a zároveň pokud tato částka bude pocházet např. z úhrady kupní ceny při prodeji nemovitosti, výplaty pojistného plnění, dědictví, odstupného při výpovědi ze zaměstnání apod.

Zároveň se mění podmínky pojištění vkladů měst a obcí. Nově mohou být pojištěny vklady měst a obcí, jejichž daňové příjmy nepřesáhnou částku 500 tisíc EUR a tuto skutečnost nám doloží.

Naší novou povinností je před uzavřením smlouvy k účtu poskytnout informace o systému pojištění pohledávek z vkladů formou informačního přehledu. Jde zejména o informace týkající se limitů pro výplatu jedné oprávněné osobě, způsobu výplaty náhrady ze systému pojištění pohledávek z vkladů, uplatnění nároku u systému pojištění pohledávek z vkladů apod. Informace o systému pojištění vkladů najdete také v informačním formuláři zde. Podrobné informace k novinkám týkajícím se systému pojištění vkladů najdete na stránkách Fondu pojištění vkladů https://www.garancnisystem.cz/ V případě potřeby neváhejte kontaktovat svého osobního bankéře, který Vám ochotně zodpoví všechny dotazy.

 

 


© 2019 MPU banka a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835