ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Obchodní podmínky a stanovy

Stanovy MPU


Všeobecné obchodní podmínky MPU

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o platnosti nových Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) k 31.10.2018, do nichž byly reflektovány požadavky zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku a vyhlášky ČNB č. 74/2018 Sb., o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení. Většina změn se dotýká zejména terminologické úpravy názvů služeb v souladu s jednotným označením a zavedení nového dokumentu s názvem Výpis poplatků.

Nové VOP nabývají účinnosti k 31. 10. 2018.Obchodní podmínky pro poskytování služby Internetového bankovnictví (MPU internetbanking) 

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o platnosti nových Obchodních podmínek pro poskytování služby Internetového bankovnictví (MPU internetbanking) k 31. 10. 2018, které jste doposud znali pod názvem „Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking“, do nichž byly reflektovány požadavky zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku a vyhlášky ČNB č. 74/2018 Sb., o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení. V rámci legislativních požadavků došlo zejména k úpravě názvu služby z „MPU internetbanking“ na nový název služby „Internetové bankovnictví (MPU internetbanking)“.

Nové obchodní podmínky nabývají účinnosti k 31. 10. 2018.

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking


Obchodní podmínky 

Od 1. 6. 2014 jsou ustanovení Obchodních podmínek pro zakládání účtů na dálku součástí Všeobecných obchodních podmínek.

Reklamační řád

Od 1. 6. 2014 jsou ustanovení reklamačního řádu součástí Všeobecných obchodních podmínek.

© 2013 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835