ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Obchodní podmínky a stanovy

Stanovy MPU

Obchodní podmínky MPU

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o platnosti nových VOP k 25. květnu 2018, do nichž byly reflektovány požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a byla zkrácena délka lhůty pro vyřizování stížností a reklamací.

Nové VOP nabývají účinnosti k 25. 5. 2018.


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o platnosti nových VOP k 13. lednu 2018, do nichž byly reflektovány požadavky zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Od 13. ledna 2018 máte možnost využít nových platebních služeb spočívajících v nepřímém dání platebního příkazu a informování o platebním účtu. Dále došlo k vymezení odpovědnosti při využívání výše uvedených nových platebních služeb. 

Nové VOP nabývají účinnosti k 13.1.2018.

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking 

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o platnosti nových obchodní podmínek ke službě MPU Internetbanking k 13. lednu 2018, do nichž byly reflektovány požadavky zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Od 13. ledna 2018 máte možnost využít nových platebních služeb spočívajících v nepřímém dání platebního příkazu a informování o platebním účtu. Dále drobní podnikatelé již nebudou požívat zvláštního režimu dle zákona o platebním styku a mění se podmínky odpovědnosti za neautorizovanou platební transakci.

Obchodní podmínky 

Od 1. 6. 2014 jsou ustanovení Obchodních podmínek pro zakládání účtů na dálku součástí Všeobecných obchodních podmínek.

Reklamační řád

Od 1. 6. 2014 jsou ustanovení reklamačního řádu součástí Všeobecných obchodních podmínek.

© 2013 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835