ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Často kladené otázky (FAQ)

Vážení klienti, na této stránce vám přinášíme odpovědi na nejčastější otázky o nás a našich produktech. Pokud zde nejdete odpověď na vaši otázku, na to, co vás zajímá - napište nám ►

 

 • Jak dlouho je MPU na finančním trhu?

MPU je na finančním trhu již od srpna roku 1996. Více informací o MPU a jeho historii se dozvíte na stránce O MPU.

 • Jsou vklady pojištěny?

Ano. Všechny vklady jsou pojištěny u Garančního systému finančního trhu (Fondu pojištění vkladů). Vklady v MPU jsou pojištěny stejně jako vklady v bankovních institucích, tedy na 100% do výše ekvivalentu 100 000 EUR. Pojištění se vztahuje k osobě, ne k účtu. Pojištění se nevztahuje na členský vklad klienta.

 • Kam investuje MPU své prostředky?

Peněžní prostředky, které klienti (členové) uloží, jsou použity na zajištěné úvěry. Tyto úvěry jsou poskytovány zase pouze členům MPU. Správně zvolená strategie a obezřetné podnikání umožňuje MPU poskytovat klientům zajímavé úrokové sazby na úvěrové produkty.

 • Poskytuje MPU produkty a služby i pro podnikatele a firmy?

Ano, produkty a služby mohou využívat právnické osoby i fyzické osoby podnikatelé.

 • Jaký je minimální vklad na vkladový účet?

Minimální vklad je zpravidla 100 000 Kč. Nevztahuje se na vkladový účet bez výpovědní doby vkladu a vkladový účet Bonus+.

 • Musím mít k vkladovému účtu zřízený běžný účet?

Ne, pokud si založíte vkladový účet, tak vám běžný účet založíme, jen pokud budete chtít.

 • Jak vložím první finanční prostředky na vkladový účet?

U vkladového účtu založeného na pobočce MPU je možné finanční prostředky vložit hotově nebo zaslat bezhotovostním převodem. Pokud budete vkladový účet zakládat on-line, budete přímo v rámci své žádosti uvádět účet jiné finanční instituce, ze kterého budou poprvé převedeny finanční prostředky na váš nový účet v MPU. Jedná se o tzv. registrační účet. Další platby mohou být realizovány z libovolného účtu (jak v rámci MPU či jiné finanční instituce) nebo v hotovosti na pobočkách MPU.

 • Kdo může z účtu vybírat peníze?

Majitel účtu a další osoby, jimž majitel účtu dal dispoziční právo nebo zmocněnec na základě plné moci. Dispoziční právo je uvedeno v podpisovém vzoru k danému účtu.

 • Jak často jsou připisovány úroky na vkladový účet a kdy si je mohu vyzvednout?

Připisování úroků záleží na příslušném typu vkladového účtu, který má klient zřízen. Na vkladové účty s výpovědní dobou vkladu jsou úroky připisovány na konci každého kalendářního čtvrtletí , tj. k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. Úroky je klient oprávněn vybrat v hotovosti i prostřednictvím bezhotovostního převodu po dobu jednoho měsíce po jejich připsání. U ostatních účtů se může jednat o denní či měsíční připisování úroků. Tuto informaci klient najde ve své smlouvě o vkladovém účtu. Přesné informace vám ochotně sdělí bankéř.

 • Úrokové sazby u vkladových produktů jsou pevné, nebo se mohou měnit?

Úrokové sazby jsou vyhlašované a reagují na situaci na finančním trhu ČR, tzn. mohou se v průběhu spoření měnit. Více informací a výši úrokových sazeb se dozvíte na  stránce Úrokové sazby pro soukromé osoby a Úrokové sazby pro podnikatele a firmy.

 • Jsou připsané úroky z vkladů již zdaněny?

Ano, soukromé osoby mají z úroků na vkladovém účtu odečtenou zákonnou srážkovou daň. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé musí přijaté úroky z vkladů zdanit v rámci svého daňového přiznání.

 • Jaké poplatky jsou spojeny s vkladovým účtem?

Zřízení, vedení i zrušení korunových vkladových a spořicích účtů je zdarma. Bez poplatků je také řada dalších nejčastěji využívaných operací – např. všechny platby v rámci MPU, příchozí tuzemské platby, zřízení a vedení internetového bankovnictví k účtu. Převážná většina operací prováděná přes internetové bankovnictví je také zdarma. Přehled všech poplatků je k dispozici v Ceníku, který naleznete na následující stránce Ceník .

 • Po uplynutí výpovědní doby vkladu je účet zrušen?

Ne. Vkladový účet existuje od doby založení tak dlouho, dokud klient nepodepíše žádost o jeho zrušení. Výpovědní doba vkladu určuje pásmo úročení, tedy úrokovou sazbu zůstatku na účtu, a zároveň stanoví dobu, jak dlouho dopředu je nezbytné podat písemnou výpověď vkladu, resp. jeho části. 

 • Jaké jsou výhody internetového bankovnictví (MPU internetbanking)?

Váš účet můžete jednoduše ovládat kdykoliv a odkudkoliv. Velký důraz je kladen především na bezpečnost. Všechny aktivní operace potvrzujete pomocí jedinečného a jednorázového SMS kódu. Operace prováděné v internetovém bankovnictví jsou ve velké většině ZDARMA.

 • Jak si mohu internetové bankovnictví (MPU internetbanking) zřídit?

Osobně na pobočkách MPU.

 • Jak se mám přihlásit do aplikace internetového bankovnictví (MPU internetbanking)?

Přihlášení do aplikace internetového bankovnictví (MPU internetbanking) je dostupné na této adrese. Podrobné instrukce pro první přihlášení a následné další užívání služby internetového bankovnictví klient obdrží od osobního bankéře.

 • Může mne, člena MPU, zastupovat při jednání s MPU jiná osoba?

Ano, je možné nechat se zastoupit na základě plné moci. Plná moc ke stažení: pro fyzické osoby, pro právnické osoby.
Na základě této plné moci může stávající člen MPU zmocnit třetí osobu, aby jej zastupovala ve všech jednáních vůči MPU, s výjimkou jednání o sjednání úvěru a dalších právních jednáních týkající se smluv o úvěru. Plnou moc je možné upravit a případně také výslovně vyloučit některá z ustanovení v ní vyjmenovaných. S případnými dotazy Vám ochotně poradí Váš bankéř.

 • Budu platit členský vklad ještě jednou, pokud se rozhodnu otevřít si u vás další účet?

Ne, když se stanete členem MPU, můžete mít libovolný počet účtů. Základní členský vklad se hradí pouze jednou. Do základního kapitálu je možné dle vlastního uvážení vložit další členský vklad. .
Od 1. 7. 2015 jsou prostředky uložené na vkladových účtech úročené pouze do výše 10násobku součtu aktuální hodnoty základního a dalšího členského vkladu (tzv. ustanovení „1:10“, podrobnější informace jsou uvedeny na stránce Novela zákona.

 • Je členský vklad vratný?

Členský vklad je po ukončení členství vyplacen formou tzv. vypořádacího podílu. Vypořádací podíl se vyplácí po schválení účetní závěrky členskou schůzí, a to za účetní období, v němž členství zaniklo.

 • Můj vklad a členský vklad jsou vedeny na jednom účtu?

Ne, členský vklad je veden na zvláštním účtu k tomu určenému. Členský vklad je součástí základního kapitálu MPU a není pojištěn u Garančního systému finančního trhu (Fondu pojištění vkladů). 

 • Jak mohu ukončit běžný/vkladový účet bez nutnosti osobní návštěvy pobočky MPU?

Na webové stránce www.mpu.cz sekce „Ukončení služeb a členství“ naleznete nejenom veškeré informace a postupy potřebné pro ukončení účtu, případně i členství, ale zároveň také veškeré potřebné dokumenty k tomuto ukončení.

 • Jak MPU počítá úroky na vkladových účtech?

Algoritmus výpočtu úroků: zůstatek na konci dne*sazba p.a./365 - zaokrouhleno na dvě desetinná místa. 


Nenašli jste zde odpověď na Vaši otázku, na to, co vás zajímá?
Napište nám - Váš dotaz bude v nejkratší možné době zodpovězen. 

Pro odeslání formuláře je nutné vyplnit údaje označené jako povinné.

Napište nám

 

 

 

 

© 2019 MPU banka a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835