ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Moravský Peněžní Ústav získal potvrzení od ČNB o udělení bankovní licence

zpět na výpis
14. 12. 2018

Moravský Peněžní Ústav obdržel dne 13. 12. 2018 kladné stanovisko od České národní banky k žádosti o udělení bankovní licence. Tuzemský trh se tak od příštího roku rozšíří o novou ryze českou bankovní instituci.

Transformace na banku byla pro Moravský Peněžní Ústav dlouhodobým strategickým cílem.

Udělení bankovní licence vnímáme jako úspěšné završení našeho dvacetiletého úsilí. Velké poděkování patří samozřejmě všem spolupracovníkům i klientům, kteří nás po celou dobu podporovali. Naším cílem je vybudovat ryze českou banku," komentuje událost generální ředitel Moravského Peněžního Ústavu Ing. Radomír Lapčík, LL.M.

Aktuálně pracujeme na přeměně spořitelního družstva na banku. O dalších krocích souvisejících s touto změnou vás budeme včas informovat.

Děkujeme za vaši podporu.

Váš MPU


© 2019 MPU banka a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835