ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Nejlepší výsledek kontroly ČNB v historii MPU

zpět na výpis
21. 6. 2018

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo (MPU) dlouhodobě usiluje o transformaci z družstevní záložny na menší banku. Jedním z rozhodujících kroků, kterými musel MPU projít, byla kontrola České národní banky. Dne 29. 5. 2018 po téměř 6 měsících zaslala ČNB protokol o kontrole. Výsledky kontroly jednoznačně potvrdily smysl usilovné práce všech zaměstnanců a předčily i vysoká očekávání vedení MPU. Moravský Peněžní Ústav tak dosáhl nejlepšího výsledku v celé své více než 22leté historii.

Poslední dva roky byly pro Moravský Peněžní Ústav klíčové. Změnila se nejen legislativa (novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech), ale došlo i k významnému posílení kapitálové vybavenosti spořitelního družstva. Kapitálová přiměřenost MPU 17,2 % odpovídá vysokému standardu bankovního trhu. Významným milníkem se pro spořitelní družstvo stalo datum 14. 12. 2017, kdy MPU podal žádost o udělení bankovní licence. Dalším důležitým krokem k získání bankovní licence byla úprava vlastnické struktury družstva, kdy je nový největší vlastník MPU složen z nejvýznamnějších klientů MPU. Česká národní banka tuto změnu schválila v plném rozsahu.

Výsledek kontroly

Kontrola ČNB byla na místě zahájena dne 1. 12. 2017, přičemž bylo kontrolováno celkem 12 významných oblastí činnosti MPU. Ve všech oblastech, které ČNB kontrolovala, došlo ke zlepšení oproti kontrole v roce 2015. MPU vnímal tuto kontrolu jako nejdetailnější a nejkomplexnější za dobu své existence. O to potěšující je fakt, že výsledek kontroly byl nejlepší v celé historii MPU.

„Potvrdilo se, o čem jsme přesvědčeni již několik let. MPU je výjimečná firma s výjimečnými lidmi. Bylo neuvěřitelné vidět tu energii, kterou celý tým vložil do toho, abychom byli úspěšní. Kontrola je však jen jeden, byť velmi významný, postupný krok na naší cestě. Naším dlouhodobým strategickým cílem je získání bankovní licence, a to především s ohledem na naše klienty, pro které budou z transformace plynout významné výhody,“komentuje výsledek kontroly Pavel Čihák, ředitel marketingu Moravského Peněžního Ústavu, a dodává: „Odměnou nám jsou nejen udělená hodnocení jednotlivých kontrolovaných oblastí, ale především spokojenost klientů, kteří vždy stojí na naší straně.“

Nová ryze česká banka

Moravský Peněžní Ústav má ambice stát se menší, ryze českou konzervativní bankou, která se dokáže zřetelně vymezit proti ostatním bankám a zaměřit se na poskytování kvalitního servisu a služeb.

„Intenzivně pracujeme na rozšíření produktové nabídky. Aktuálně přicházíme na trh s novými produkty provozního financování, konkrétně jde o úvěry Easy a Faktoring. Produkty jsou určeny firemním zákazníkům, kteří tak mohou získat cenově zajímavý, rychlý a jednoduchý úvěr,“ říká Pavel Čihák.


Tisková zpráva ke stažení zde. 

© 2013 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835