ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Historická členská schůze ve Zlíně a úspěšné setkání s klienty

zpět na výpis
3. 5. 2018

Zisk více než 100 mil. Kč             Kapitál přesáhl 1,7 mld. Kč                 Správný směr k bankovní licenci

Dne 18. dubna ve Zlíně a 23. dubna v Praze se opět setkali klienti MPU. Již tradičně se obě akce těšily mimořádnému zájmu.

Členská schůze, která se konala v Kongresovém centru Zlín je klienty MPU vnímána nejen jako významná společenská událost, ale především jako prostor pro sdílení informací a platforma pro konstruktivní diskusi. Hlavním bodem členské schůze bylo schválení výroční zprávy a rozdělení zisku za uplynulé účetní období. Přesvědčivé výsledky hlasování potvrdily správnost zvolené dlouhodobé strategie vedení MPU. Fyzicky a na základě plných mocí se členské schůze zúčastnilo celkem 717 členů MPU.

Výsledky hlasování: 

 • Úvod a schválení zapisovatele, sčitatelů a ověřovatele = 96,99 % SCHVÁLENO 
 • Projednání a schválení výroční zprávy za účetní období 2016-2017, včetně účetní závěrky = 97,83 % SCHVÁLENO
 • Projednání a schválení návrhu způsobu rozdělení zisku za účetní období 2016-2017 = 97,64 % SCHVÁLENO
 • Projednání a schválení návrhu na rozdělení části nerozděleného zisku z předchozích období = 98,57 % SCHVÁLENO
 • Volba členů úvěrové komise MPU
  • Mgr. Veronika Válová = 98,15 % SCHVÁLENO
  • RNDr. Jan Špitálský = 99,16 % SCHVÁLENO
  • Ing. Tomáš Kořán = 98,54 % SCHVÁLENO
 • Projednání a schválení smluv o výkonu funkce = 98,33 % SCHVÁLENO
 • Projednání a schválení externího auditora MPU na účetní období 2018 = 98,91 % SCHVÁLENO

Klienti v rámci členské schůze obdrželi informaci o zisku za účetní období, který přesáhl 100 mil. Kč, o kapitálu, který překonal magickou hranici 1,7 miliardy a o krocích, které souvisí s licenčním procesem. Generální ředitel Ing. Radomír Lapčík LL.M., opět vyzdvihl úsilí, se kterým MPU přistupuje k jednotlivým fázím licenčního řízení.  Důležitým sdělením bylo, že ČNB udělila souhlas k nabytí kvalifikované účasti pro společnost MPU Investorská a.s.

Klienti byli informováni že, hospodaření MPU bylo ověřováno nezávislým auditorem, společností KPMG Česká republika, s.r.o. Dne 16. března 2018 osvědčil auditor řádnost účtování a souvisejících procesů a postupů s výsledkem „výrok bez výhrad“. Výroční zpráva je klientům k dispozici na pobočkách ve Zlíně a v Praze a na webových stránkách www.mpu.cz.

Součástí členské schůze bylo i vystoupení Petra Rezka, který předal všem přítomným obrovské množství pozitivní energie formou dynamického vystoupení plného hitů.

V Praze se setkání zúčastnilo více než 700 klientů, kteří byli informování o výsledcích členské schůze, získali informace o dění v MPU a i klientům v Praze zazpíval Petr Rezek.

„Děkuji všem klientům za to, že přišli a jsou součástí budování stabilní finanční instituce. Děkuji za podněty a připomínky, které jsem slyšel při osobních setkáních nebo které mi byly předány kolegy. Těším se na další setkání“ uvedl generální ředitel Ing. Radomír Lapčík LL.M.

 

Ekonomické údaje k 31. 1. 2018

Počet klientů: 10 549
Bilanční suma: 10,02 mld. Kč
Depozita celkem: 7,973 mld. Kč
Výše základního kapitálu: 1,699 mld. Kč
Kapitálová přiměřenost: 17,19 %
 

© 2013 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835