ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Poděkování za rok 2017

zpět na výpis
18. 1. 2018

Poděkování za rok 2017

Vážení klienti,

dovolte mi Vám poděkovat za úspěšnou spolupráci v roce 2017. Za tvrdou práci, kterou jsme společně odvedli, jsme byli odměněni skvělými výsledky. Rád bych se s Vámi touto cestou podělil alespoň o ty nejvýznamnější.

Klíčovou aktivitou v roce 2017 bylo posílení kapitálu MPU. Navýšení kapitálu proběhlo formou úpisu dalších členských vkladů a ze strany klientů byl opět enormní zájem. Důvodem stálé poptávky je dlouhodobé zhodnocení členských vkladů a zajímavý výnos. Zcela výjimečnou hodnotou je kapitálová přiměřenost, která je větší než u některých renomovaných finančních institucí se zahraničním kapitálem.  Kapitálová přiměřenost ke dni 30. 11. 2017 přesáhla 18,62 %, což je naprosto výjimečný výsledek.


MPU postupným nárůstem kapitálu zajišťuje dlouhodobou stabilitu MPU a vytváří prostor pro další růst a splnění strategického cíle, kterým je zisk bankovní licence.


Významným milníkem se stalo datum 14. 12. 2017, kdy MPU podal žádost o získání bankovní licence. Aktuálně je MPU z hlediska regulace připraven na transformaci na banku a splnil všechny regulatorní požadavky ČNB. Těší nás Vaše podpora, kterou nám v tomto velice náročném procesu dlouhodobě poskytujete. 

Během roku 2017 jsme se potkali na společných setkáních s Daliborem Jandou nebo Dashou. Také jste měli možnost s námi navštívit divadelní představení Charleyova teta v Městském divadle Zlín. Naším cílem je zajistit Vaši plnou informovanost o dění v MPU. Tímto bych chtěl poděkovat i Radě klientů, která svými podněty ke zlepšení služeb poskytuje cennou zpětnou vazbu zaměstnancům MPU. Na základě podnětů Rady klientů jsme realizovali již několik projektů. Spolupráce s klienty byla jednou z dalších klíčových oblastí v roce 2017. Měřili jsme i spokojenost klientů se službami a produkty. S hrdostí mohu potvrdit nadále velmi vysokou spokojenost klientů. Zároveň vnímáme závazek k dalšímu zkvalitňování našich produktů.

MPU je dlouhodobě ziskový. Již několik let vykazujeme pravidelné měsíční ziskové hospodaření. Po ukončení účetní závěrky očekáváme 100 mil. zisku před zdaněním. Jedná se o číslo, které prozatím není podloženo auditní zprávou, a které budeme nadále zpřesňovat. 


MPU nadále pokračuje ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, s chráněnou dílnou ERGO a podporuje charitativní akci, Pomáháme potřebným. Jsme rádi, že i tento prvek naší činnosti přináší významný užitek.

MPU dosáhl v roce 2017 mnoha milníků a úspěchů a to jen díky Vám, našim klientům. Dovolte mi proto poděkovat a popřát Vám úspěšný rok 2018. Těším se na další spolupráci a na osobní setkání na našich společných akcích nebo na pobočkách.

Ing. Radomír Lapčík, LL.M.
Generální ředitel

© 2019 MPU banka a.s., se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835