ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Další přesvědčivé výsledky členské schůze

zpět na výpis
18. 12. 2017

V pondělí 27. listopadu 2017 se opět setkali klienti MPU na členské schůzi Moravského Peněžního Ústavu (MPU) ve Zlíně.

Výsledky hlasování byly opět přesvědčivé. Členská schůze schválila všechny body programu téměř 100 % hlasujících členů MPU.

Generální ředitel Ing. Radomír Lapčík, LL.M. vyzdvihl úspěchy tří nejdůležitějších oblastí, kterými jsou – zisk, kapitál a spolupráce s klienty. Díky výsledkům, kterých MPU dlouhodobě dosahuje, vytváří prostor pro soustavný růst MPU a splnění strategického cíle, kterým je transformace na banku. Prioritou zůstává úzká spolupráce s klienty, reprezentovaná jejich vysokou důvěrou a spokojeností.  

Dalším milníkem, který byl představen je datum 15. 12. 2017, kdy MPU podá žádost o bankovní licenci.

Členská schůze se konala v prostorách Auly na akademické půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Fyzicky a na základě plných mocí se členské schůze zúčastnilo celkem 499 členů MPU.

„Cením si zájmu klientu o dění v MPU a vnímám jako závazek jejich podporu, kterou nám vyjádřili nejen účastí ale i jednoznačného hlasování.“uvedl Generální ředitel Ing. Radomír Lapčík, LL.M

Hlavním bodem programu členské schůze byla volba členů představenstva, kontrolní komise a výboru pro audit MPU. Dalšími body byla změna stanov MPU a schválení smluv o výkonu funkce.

Výsledky hlasování:

1.       Volba zapisovatele, sčitatelů a ověřovatele = 99,99%

2.       Volba členů představenstva
Ing. Radomír Lapčík, LL.M. = 99,89%
Ing. Jaroslav Končický = 99,99 %
MVDr. Jan Černý = 99,89 %

3.       Volba členů kontrolní komise MPU
Mgr. Kateřina Venclíčková = 99,99 % (podle hlasů), 99,40 % (podle členů)
Ing. Jaromír Hanák = 99,61 % (podle hlasů), 99,00% (podle členů)
Ing. Petr Čumba = 99,99% (podle hlasů), 98,80% (podle členů)

4.       Volba členů výborů pro audit
Ing. Barbora Čermáková = 99,93%
Ing. Jaromír Hanák = 99,54 %
Ing. Petr Čumba = 99,93%

5.       Změna stanov= 99,82 % (podle hlasů), 98,60% (podle členů)

6.       Schválení smluv o výkonu funkce= 99,37%


Těšíme se na další setkání s Vámi, ať na pobočkách či na dalších akcích pro klienty MPU.

Váš Moravský Peněžní Ústav
© 2013 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835