ceník | kariéra | kontakty | mapa stránek | písmo   x x x

Informace k posunutí účetního období

zpět na výpis
7. 8. 2017

Vážení klienti,

jak jsme Vás již několikrát informovali na setkáních s klienty, na pobočkách a taky na našich internetových stránkách, MPU se s ohledem na pokračující proces transformace na banku rozhodl posunout účetní období, což má vliv i na termín výplaty podílu na zisku a výplaty vypořádacího podílu. Hlavním cílem, proč se MPU rozhodl posunout účetní období, je především snaha zajistit klientům odpovídající zhodnocení jejich členských vkladů, na které změna účetního období bude mít v případě odpovídajícího ziskového hospodaření také pozitivní vliv.

Účetním obdobím MPU bude hospodářský rok 1. 11. 2017 – 31. 10. 2018, kterému předchází přechodné období 1. 1. 2016 – 31. 10. 2017 v délce 22 měsíců. Zákon o účetnictví umožňuje změnu účetního období na hospodářský rok, tj. 12 po sobě jdoucích měsíců, které nemusejí kopírovat kalendářní rok. V souladu s tímto zákonem může být účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období kratší nebo delší než výše uvedených 12 měsíců. Vzhledem k chystaným změnám, zejména změně právní formy společnosti, je vhodné, aby účetní období bylo těmto plánovaným změnám přizpůsobeno.

Výplata podílu na zisku

Úpravou účetního období dochází k posunu termínu výplaty podílů na zisku, ke které dojde v případě odpovídajícího ziskového hospodaření pravděpodobně v červnu nebo v červenci 2018. MPU změnu účetního období oznámil finančnímu úřadu, České národní bance a auditorské společnosti KPMG.

Z výše uvedených důvodu nebude probíhat Členská schůze. Termín Členské schůze je naplánován na jaro 2018. O přesném termínu budete informováni prostřednictvím dopisů či emailů.

Výplata vypořádacího podílu – týká se klientů, kteří ukončili členství v MPU v termínu od 1. 1. 2016

Úpravou účetního období dochází k posunu termínu výplaty vypořádacích podílů, ke které dojde v případě odpovídajícího ziskového hospodaření pravděpodobně v červnu nebo v červenci 2018.  Výplata vypořádacího podílu probíhá v souladu s termínem uvedeným v příslušné legislativě, a to nejpozději do tří měsíců od konání příslušné členské schůze, která toto odsouhlasí a tato členská schůze se musí konat vždy nejpozději do 6 měsíců od data ukončení účetního období. O zahájení výplaty vypořádacího podílu budete informováni prostřednictvím internetových stránek www.mpu.cz.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na osobního bankéře, který Vám ochotně zodpoví všechny dotazy, nebo využijte naši bezplatnou infolinku 800 678 678.

© 2013 Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ: 25307835